Správce měřidel v laboratoři / Metrolog organizace (Hradec Králové)

nahrávám mapu....

Datum a čas
19.06.2024
9:00 - 16:00

Místo konání
GENERI BIOTECH, U Fotochemy 1763, Hradec Králové


Typ akce: základní jednodenní kurz pro pracovníky laboratoře ISO IEC 17025:2018/ISO 15189:2013/2023 se zaměřením na praktické využití

Lektor/garant kurzu: Petra Mrkvičková

Cena kurzu (bez DPH): 6 490 Kč
V ceně kurzovného jsou zahrnuty i písemné nebo elektronické učební pomůcky, občerstvení během školení a možnost následné konzultace s lektorkou.

„Říkal jste měřidlo?“

Komu je kurz určen/Cílová skupina: Kurz je určen pro pracovníky pracující na pozici správce měřidel, metrolog, případně každého pracovníka v laboratoři se zájmem zorientovat se v požadavcích na měřidla, zařízení a přístroje v laboratořích a zařízení a software v organizacích.

Popis kurzu: Kurz není pouze výklad legislativních požadavků, ale je zaměřen na praktickou aplikaci metrologie v laboratoři i s ohledem na požadavky norem ISO IEC 17025:2018/ISO 15189:2013/2023.

Program kurzu: Používaná metrologická terminologie, rozdělení měřidel, pravidla pro interní a externí kalibrace, jak je plánovat, požadavky na dokumentaci a záznamy vztahující se k metrologii dle specifik v organizacích – organizace, akreditovaná laboratoř, poskytovatel zdravotních služeb.  Metrologický řád, praktické ukázky metrologické dokumentace a způsob vedení záznamů souvisejících s metrologií.

Cíl kurzu:

  • mít přehled o měřidlech a zařízeních v laboratoři, o způsobu vedení dokumentace a provozních záznamech spojenými s kontrolami, kalibracemi a údržbou měřidel či zařízení
  • osvojení znalostí v oblasti metrologie, kategorizace měřidel, plánování metrologické konfirmace, vedení záznamů v metrologii

Doporučené znalosti před kurzem: Jde o základní kurz, není třeba pokročilá znalost systému managementu kvality.

Získané znalosti po kurzu: porozumění dělení měřidel do kategorií, orientace v základní metrologické terminologií a možnosti vedení provozních záznamů k měřidlům a zařízením

Ukončení kurzu: účastník obdrží certifikát „Správce měřidel v laboratoři / Metrolog organizace“

Dále nabízíme:
9916 Kurz na míru podle požadavků zadavatele
9928 Interní audit laboratoře na pracovišti zadavatele
9917 Individuální konzultace

Klíčová slova: metrolog, ISO 17025, ISO 15189, školení online, akreditovaná laboratoř, školení metrolog, správce měřidel

Bookings

rezervace školení

6 490,00 Kč (bez DPH)

Po odeslání přihlášky dostanete e-mailem proforma fakturu. S její úhradou vyčkejte na potvrzení o konání kurzu. Děkujeme