Kurz na míru podle požadavků zadavatele

 

Cíl kurzu: Získání základního přehledu o vybraných tématech norem ISO/IEC 17025 ISO 15189 na pracovišti zadavatele podle jeho zadání.

Motto: „sestavte si vlastní menu…“

kurz na míruKomu je kurz určen/Cílová skupina: Kurz je určen pro pracoviště, která chtějí podle vlastního zadání najednou proškolit větší počet pracovníků na svém pracovišti. Kurzem na míru lze dosáhnout vysoké efektivity školení. Oproti externímu školení naopak odpadají náklady za cestovné případně za ubytování vyslaných pracovníků.

Program kurzu sestavíme na přání zadavatele z témat:

 • hodnocení závažnosti neshod, vedení záznamů o neshodách
 • řízení rizik v laboratoři, jejich vazba na nápravná a preventivní opatření
 • efektivní přezkoumání systému managementu
 • co vše musíme v akreditované laboratoři plánovat  (personální, metrologie, apod.)
 • plánované řešení změn
 • základní požadavky na měřidla, a zdravotnické prostředky z pohledu metrologa a uživatele
 • jak hodnotit výkonnost pracovníků

Každé téma představuje 2-3 hodiny výkladu. Za jeden den školení lze probrat maximálně 3 témata. Doporučujeme zvolit méně témat a ponechat dostatek času pro diskuzi a pro práci s vaší dokumentací.

Celková délka školení je závislá na výběru konkrétních témat a neměla by přesáhnout 8 hodin školení za den.

Požadavky na zadavatele kurzu:

V poptávce na sestavení akce prosím uveďte základní požadavky:

 • místo pořádání kurzu na míru
 • sestavení vaší rámcové osnovy z daných témat
 • předpokládaný počet školených osob
 • určení osoby zadavatele k zajištění konkrétního obsahu školení (mail, telefon)
 • logistická podpora akce: zajištění vhodné místnosti pro školení, dataprojektor, popř. flipchart.

Po vyjádření vašeho zájmu s vybranými konkrétními tématy vám zašleme cenovou nabídku s návrhem osnovy školení, kterou můžeme po vzájemné dohodě dále zpřesnit.
K přesnému programu vytvoříme učební texty v předpokládaném počtu školených osob.

Doporučené znalosti před kurzem: Obsah kurzu přizpůsobíme zkušenostem a znalostem účastníků. Doporučujeme, aby účastníci kurzu měli alespoň základní povědomí týkající se norem ISO/IEC 17025 či ISO 15189.

Získané znalosti po kurzu: Schopnost orientovat se v zadaných tématech normy ISO IEC 17025/ ISO 15189, umět pracovat s dokumentací v dané oblasti.

Ukončení kurzu: každý účastník kurzu obdrží certifikát o absolvování kurzu s uvedenými tématy.

Navazující akce:
9917 Individuální konzultace
9928 Interní audit na pracovišti zadavatele