Petra Mrkvičková

Petra Mrkvičková

„…snažím se vidět věci jednoduše, nehledám problémy tam, kde nejsou. Pro mě lektorování není jen povolání, ale spíše poslání. Mou zásadou je „Co si nevyzkoušíš, jako bys nedělal“…“

Petra je absolventkou Fakulty chemicko-technologiké, Univerzity Pardubice (2000)

Po studiích se pohybovala v oblasti biotechnologie a farmacie a byla součástí velkého projektového týmu.

Nyní se pohybuje ve sféře zdravotnictví, angažuje se dlouhodobě ve výrobní i laboratorní sekci. Své praktické zkušenosti a široký přehled znalostí se před lety rozhodla předávat dalším lidem v rámci otevřených kurzů a školení. Své kurzy vede praktickým způsobem, včetně praktických ukázek a aplikací a zároveň nabízí i možnost další komunikace a spolupráce po proběhlých školeních.

Jako lektor a konzultant se dlouhodobě pohybuje v oblasti ISO 9001, ISO IEC 17025, ISO 15189, ISO 14001, SVP/GMP a v oblasti metrologie.

Školení a další vzdělávání

11/2008 Manažer kvality zkušební a zdravotnické laboratoře
10/2009 Interní auditor
10/2012 Představitel vedení EMS
10/2012 Metrolog v organizaci
11/2012 Management rizik
2/2013 Interní auditor zdravotnické laboratoře
4/2013 Projektový management
4/2013 Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik
Certifikát – QMS Auditor/Lead Auditor ISO 9001:2008 (IIRCA)
Audit v dodavatele v režimu SVP (GMP)
Kvalifikace a validace v režimu SVP (GMP)

6/2009: Atestace: Diplom o specializované způsobilosti v oboru Vyšetřovací metody v klinické imunologii (s označením specialisty Klinický bioanalytik pro lékařskou imunologii).
Atestační práce na téma:  Nové přístupy k diagnostice imunologických poruch mužské plodnosti

9/2009: Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků

1/2014: Zařazení do specializační průpravy v oboru Hematologie a transfúzního lékařství

1/2017-4/2017- odborná stáž ÚHKT Praha a ÚVN Praha

11/2018: Diplom o specializované způsobilosti v oboru klinická hematologie a transfuzní služba (s označením specialisty:  Bioanalytik pro klinickou hematologii a transfuzní službu)

Od roku 2012 se vedle odborné činnosti věnuje konzultantské a lektorské  činnosti v oblasti systémů řízení kvality.

Co říká o Petře LinkedIn?