Interní audit laboratoře na pracovišti zadavatele

 

Cíl akce: Provedení interního auditu na vašem pracovišti externím auditorem podle vámi zadaných kritérií. Poskytnutí nezávislého externího pohledu na vaše pracoviště a odstranění provozní slepoty. Možnost zároveň využít k proškolení vašich interních auditorů.

Motto: „přenechte nám část svých starostí…“

interní auditKomu je audit určen/Cílová skupina: Audit je určen pro pracoviště, která mají nedostatek vlastních interních auditorů, popř. nemají proškolené auditory nebo chtějí využít nezávislý pohled zkušeného auditora.

Vhodné pro:

 • akreditovaná pracoviště před dozorovým auditem ČIA
 • neakreditovaná pracoviště, která se připravují na akreditaci ČIA nebo k získání představy, co akreditace v laboratořích obnáší

Popis akce: Provedení interního auditu podle vámi zadaných kritérií. Nejčastěji poptávané téma je průchod vzorku laboratoří vzhledem k požadavkům normy ISO IEC 17025 / ISO 15189. Případně provedení auditu pod normou ISO 13485.

Program kurzu sestavíme na přání zadavatele podle:

 • rozsahu auditu (požadavky všech článků normy nebo jen některých částí normy)
 • velikosti auditovaného pracoviště
 • počtu auditovaných osob

Každá akce zahrnuje nejméně:

 • úvodní stručné seznámení auditora s pracovištěm a jeho dokumentací
 • vlastní audit na pracovišti podle námi vypracovaného plánu auditu
 • seznámení s výsledky auditu
 • diskuze k případným neshodám či k doporučením
 • dokumentovaný průběh auditu formou zprávy o podrobném popisu průběhu auditu

Celková délka auditu je závislá na velikosti pracoviště, rozsahu auditu a případných zjištěních.

Požadavky na zadavatele auditu:

V poptávce na provedení interního auditu prosím uveďte základní požadavky:

 • zadání předmětu auditu (definice pracoviště, oblast zkoušek/vyšetření)
 • určení osoby zadavatele k zajištění konkrétního plánu auditu (mail, telefon)
 • určení osoby doprovázející auditora při vlastním auditu

Po vyjádření vašeho zájmu o provedení auditu vám zašleme cenovou nabídku s návrhem plánu auditu, který můžeme po vzájemné dohodě dále zpřesnit. K auditu vytvoříme harmonogram včetně jeho rozsahu a předpokládané časové náročnosti.

Ukončení auditu: na vaše pracoviště do 14 dní zašleme zpráva s podrobným popisem průběhu auditu včetně důkazů prokazujících shodu/neshodu se zadanými kritérii interního auditu. Součástí zprávy je doklad o kompetenci auditora.

Navazující akce:
Školení pro auditory (základní, pokročilé)
9916 Kurz na míru podle požadavků zadavatele
9917 Individuální konzultace