Individuální konzultace (kat.č. 9917)

Cíl konzultace: Poskytnutí maximální možné podpory v případě kompletního zavádění systému managementu  kvality na vašem pracovišti , spolupráce  v případě změn v systémových požadavcích,  případně vyjasnění si oblastí v normě, se kterými se v rámci implementace požadavků do vašich procesů potýkáte či potřebujete zlepšit.

Motto: „…nejrůznější konzultanti nabízejí výuku obecných banalit, či dokonce vybudování nové strategie… Principy nejsou nikdy špatné, velmi často však banální… upřímně věří, že to, co nabízejí, je skutečně hodnotné. Není.
Moje osobní zkušenosti jsou daleko lepší s technickými odborníky – specialisty. Mají velmi často schopnost myslet v souvislostech… “
(esence kapitoly „Konzultanti a poradci“, z knihy M. Navrátila „Mýty a realita výzkumu a vývoje“, 2010)

konzultaceKomu je konzultace určena/Cílová skupina: Konzultace je určena pracovištím, která se připravují na prvotní zavedení akreditace laboratoře, příp. certifikaci pracoviště či opakované dozorové návštěvy. Konzultace je možné využít i v případě probíhajících revizí norem, kdy potřebujete pomoci s integrací nových požadavků do vašich procesů či pomoci s nastavením efektivního a účinného systému managementu, který bude vám bude sloužit a napomáhat. Zároveň je možné tuto službu využít i v případě nástupu nového manažera kvality na vaše pracoviště a pomoci mu v rámci konzultací se zorientovat, jak zavedený systém spravovat a jaké jsou jeho kompetence v rámci vašeho pracoviště.

Popis konzultace: Je možné využít 1- denní  i vícedenní konzultace dle rozsahu vašich požadavků. Standardně příprava laboratoře k akreditaci/certifikaci vašeho pracoviště sestává z 5-6 dní konzultačních návštěv a možnosti vzdálené podpory našimi konzultanty v průběhu celé konzultace i po jejím provedení. Samotné konzultaci předchází návštěva, předběžná analýza vašeho pracoviště a nastavení další kroků vzájemné spolupráce. Po zavedení či úpravě systému nabízíme i možnost přítomnosti našeho konzultanta v průběhu externího auditu (ČIA, SÚKL, certifikačním orgánem).

Místo provedení konzultace: přímo na vašem pracovišti, v prostorech GENERI BIOTECH či jinde ve vámi zvoleném prostředí

Požadavky na zadavatele konzultace:

V poptávce pro konzultace prosím uveďte tyto základní požadavky:

  • místo provedení konzultace
  • kontaktní osoba pro upřesnění požadavků konzultace (email, telefon)
  • sestavení vaší rámcové představy o konzultaci (příprava k akreditace, implementace nových požadavků normy, konzultace při změně manažera kvality, konzultace před externím auditem, apod.)
  • velikost vašeho pracoviště (přibližný počet akreditovaných zkoušek/vyšetření; počet pracovníků akreditované laboratoře)
  • požadavek na přítomnost konzultanta u externího auditu

Po vyjádření vašeho zájmu o konzultaci vám zašleme cenovou nabídku s návrhem průběhu a rozsahu konzultací, kterou můžeme po vzájemné dohodě dále zpřesnit.
Ke konzultaci vytvoříme předběžný plán spolupráce.

Doporučené znalosti před konzultací: nejsou nutné žádné předběžné znalosti pro provedení konzultace u vás na pracovišti

Ukončení konzultace: odsouhlasení si splnění požadavků předběžného plánu spolupráce, nastavení dalšího pokračování péče o zavedený systém, případně vzdálenou podporu naším konzultantem či přítomnost u externího auditu.

Navazující akce:
9928 –  Interní audit na pracovišti zadavatele