Individuální konzultace

 

Popis konzultace: Je možné využít 1- denní  i vícedenní konzultace dle rozsahu vašich požadavků. Po zavedení či úpravě systému nabízíme i možnost přítomnosti našeho konzultanta v průběhu externího auditu (ČIA, SÚKL, certifikačním orgánem).

Místo provedení konzultace

  • přímo na vašem pracovišti
  • v prostorech GENERI BIOTECH
  • ONLINE přes Microsoft TEAMs – lze sdílet přes obrazovku připravené dokumenty a záznamy, které chcete zkonzultovat a zároveň upravovat; lze spojit proškolení s konzultací a dle toho naplánovat časový průběh

Požadavky na zadavatele konzultace:

V poptávce pro konzultace prosím uveďte tyto základní požadavky:

  • místo provedení konzultace
  • kontaktní osoba pro upřesnění požadavků konzultace (e-mail, telefon)
  • sestavení vaší rámcové představy o konzultaci (příprava k akreditaci, implementace nových požadavků normy, konzultace při změně manažera kvality, konzultace před externím auditem, apod.)
  • velikost vašeho pracoviště (přibližný počet akreditovaných zkoušek/vyšetření; počet pracovníků akreditované laboratoře)
  • požadavek na přítomnost konzultanta u externího auditu

Po vyjádření vašeho zájmu o konzultaci vám zašleme cenovou nabídku s návrhem průběhu a rozsahu konzultací, kterou můžeme po vzájemné dohodě dále zpřesnit. Ke konzultaci vytvoříme předběžný plán spolupráce.

Ukončení konzultace: odsouhlasení si splnění požadavků předběžného plánu spolupráce, případně vzdálenou podporu naším konzultantem či přítomnost u externího auditu.

Navazující akce:
9928 Interní audit na pracovišti zadavatele