Ochrana osobních údajů

Zavazujeme se chránit soukromí návštěvníků našich webových stránek, zákazníků a všech ostatních. Toto oznámení o ochraně osobních údajů stanoví, jak nakládáme s vašimi osobními údaji.

*Poučení o ochraně osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb. ve znění pozdějších novel, a nařízení GDPR: klient je považován podle zákona 101/2000 Sb. za tzv. subjekt údajů a GENERI BIOTECH za správce osobních údajů.

Podle § 12 zák.101/2000 Sb., požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Podle § 21, každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, popř. b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

1. Co potřebujeme?

GENERI BIOTECH s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8188. Shromažďujeme od vás následující data:

Webové stránky

  • formuláře – informace, které nám poskytnete vyplněním formuláře registrace, jsou: jméno, příjmení, e-mail, telefon, poznámka, plnou fakturační adresu společnosti, IČO a DIČ
  • informace o vašich návštěvách a používání tohoto webu, jako je vaše IP adresa, zeměpisná poloha, typ prohlížeče, zdroj doporučení, délka návštěvy a počet zobrazení stránky (Google Analytics) – tyto informace slouží ke zlepšení našich webových stránek

2. Proč to potřebujeme?

Shromažďujeme vaše osobní data z následujících důvodů:

  • shromáždění e-mailu či telefonu za účelem komunikace s vámi či kvůli zaslání požadovanému newsletteru
  • informace o vaší společnosti shromažďujeme za účelem zlepšení komunikace s vámi
  • fakturační adresy využíváme na vystavených fakturách

3. Co s daty děláme?

Vaše osobní data jsou zpracovávána společností GENERI BIOTECH s.r.o., sídlící v České republice. Data jsou shromažďována na interních serverech.

Vaše osobní data nezprostředkováváme žádné společnosti třetí strany, ledaže bychom museli sdělit nezbytně nutné informace:

  • v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona
  • v souvislosti s jakýmkoli soudním řízením
  • za účelem stanovení, výkonu nebo obrany našich zákonných práv

4. Jak dlouho data uchováváme?

Veškeré osobní údaje, které máme k dispozici pro marketing a zlepšování našich služeb, budeme uchovávat do doby, než nám oznámíte, že chcete všechna vaše data odstranit.

5. Jaká jsou vaše práva?

Pokud se domníváte, že jsou vaše data neúplná či chybná, máte možnost nás kontaktovat pro změnu těchto informací či pro jejich smazání. Prosíme, kontaktuje nás na e-mail info@generi-biotech.com.

6. Bezpečnost vašich dat

Podnikáme opatření nutná k zabezpečení vašich dat na našich serverech, aby nedošlo k odcizení či pozměnění. Nemůžeme ručit za data během jejich přenosu internetem na naše zabezpečené servery.

7. Update

Pravidelně kontrolujeme a aktualizujeme tuto stránku, proto doporučujeme, abyste sem častěji zavítali a zkontrolovali si, zda stále se vším souhlasíte.