Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro otevřené kurzy pořádané společností GENERI BIOTECH:

 

Přihláška na akci, úhrada

 • Přihlášení na zvolenou akci (kurz, školení) je možno provést elektronicky (generi-training.cz).
 • Přihlášení do kurzu je závazné. Po přihlášení obdržíte proforma fakturu. S její platbou vyčkejte na potvrzení o konání kurzu, které vám zašleme na uvedený e-mail nejdéle 10 dní před konáním kurzu.
 • Daňový doklad o zaplacení kurzu vám bude zaslán elektronicky spolu s certifikátem po absolvování kurzu.
 • Kurzy pořádané v Hradci Králové mohou být zaplaceny i na místě a to pouze v hotovosti.
 • Pokud kurz nebude uhrazen před začátkem konání akce, nebude účastník na kurz vpuštěn.
 • Cena akce je uvedena u každé akce a nezahrnuje DPH.
 • V ceně kurzovného jsou zahrnuty i písemné nebo elektronické učební pomůcky a při prezenční formě i občerstvení během školení, coffee break a oběd.

Storno poplatky

 • Do 2 týdnů před začátkem akce je možné účast na akci stornovat (celou uhrazenou částku vám vrátíme zpět na účet).
 • V rozmezí 2 týdny až 3 dny před začátkem akce je možné účast na akci stornovat oproti 40% storno poplatku (tj. 60% vám vrátíme zpět na účet).
 • 3 dny až jeden den před začátkem akce je možné účast na akci stornovat oproti 60% storno poplatku (tj. 40% vám vrátíme zpět na účet).
 • V den začátku akce nelze účast stornovat. Při zmeškání akce peníze nevracíme.
 • Pokud se účastník zúčastní jiné akce do 4 měsíců po odřeknuté akci, stornovaná částka mu bude odečtena od ceny kurzu.

Online forma školení

 • Není-li stanoveno jinak, může se účastnit pouze tolik účastníků, pro kolik byla zaplacena místa (nikoli více). Není tedy možné si přizvat kolegy k poslechu za jedno zaplacené místo. Při porušení tohoto pravidla bude zrušena účast a nebudou vráceny peníze.
 • Nahrávání školení není povoleno (sankce viz předchozí bod).

Osvědčení o absolvování kurzu

 • Účastník akce získá Certifikát o absolvování akce.

Zrušení kurzu ze strany Generi Biotech

 • Vyhrazujeme si právo v důsledku nedostatečného počtu účastníků kurzu tento kurz neuskutečnit. V tomto případě je účastníkům kurzovné vráceno v plné výši.
 • minimální počet účastníků: Hradec Králové – 5, online – 2

Tyto obchodní podmínky společnosti GENERI BIOTECH s.r.o., platí pro akce pořádané společností, tj. kurzy, školení apod. a nabývají platnosti a účinnosti dne 1.10.2017.

GENERI BIOTECH s.r.o.
U Fotochemy 1763
500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí
IČO: 63221667
DIČ: CZ63221667

tel: +420 774 406 032
fax: +420 495 056 316
e-mail: info@generi-biotech.com

GENERI BIOTECH s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8188.