Analýza rizik v laboratoři – základní (online, kat.č. 9925-16)

mapa není k dispozici

Datum a čas
16.11.2023
9:00 - 16:00

Místo konání
online přes MS TEAMs


Informace k MS TEAMs zde.

Typ akce: základní 1 denní kurz pro laboratoře ISO IEC 17025:2018/ISO 15189:2013/2023 / SVP (GMP)

Lektor/garant kurzu: Petra Mrkvičková

Cena kurzu (bez DPH): 4 250 Kč / 170 EUR
V ceně kurzovného jsou zahrnuty elektronické učební pomůcky.

Komu je kurz určen/Cílová skupina: Kurz je určen pracovníkům laboratoře na pozici manažera kvality, vedoucího laboratoře, interního auditora a další zájemce, kteří mají zájem seznámit se s možnými přístupy řízení rizik v laboratoři s ohledem na požadavky ISO IEC 17025/ISO 15189/SVP (GMP).

..nene, o žádném riziku nevím..

Popis kurzu/program: Identifikace, analýza a zhodnocení rizik v akreditované laboratoři. Vhodné metodiky a nástroje pro analýzu rizik. Jak rizika hodnotit a jak je udržovat v aktuální podobě. Jak vést dokumentaci a záznamy k řízení rizik, jak je provázat se stávajícím systémem. Provázanost rizik s dalšími požadavky v normách ISO 15189 a ISO IEC 17025 a SVP (GMP).

Cíl kurzu: Získání základních informací o implementaci rizik do stávajícího systému managementu kvality a o nástrojích, které jsou nutné pro identifikaci těchto rizik.

 

Doporučené znalosti před kurzem: Jde o základní kurz, není třeba pokročilá znalost systému managementu kvality.

Získané znalosti po kurzu: Možné přístupy řízení rizik v laboratoři s ohledem na požadavky ISO IEC 17025:2018/ISO 15189:2013/2023 / SVP (GMP)

Ukončení kurzu: účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu

Navazující akce:
9950-7 Analýza rizik – zbytková rizika, risk benefit – pokročilý – online
9950-8 Analýza rizik – zbytková rizika, risk benefit – pokročilý – Hradec Králové
9916 Kurz na míru podle požadavků zadavatele
9928 Interní audit laboratoře na pracovišti zadavatele
9917 Individuální konzultace

Bookings

Rezervace jsou uzavřeny.