Zavedení požadavků ISO 15189:2023 do vrcholového dokumentu (PK)

Cíl akce: Zavedení změn vyplývajících z revidované normy ČSN EN ISO 15189:2023 do vašeho vrcholového dokumentu (Příručky kvality). Aktualizaci dokumentu lze provést přímo s Vámi na vašem pracovišti případně online nebo lze revidovat v předstihu a v domluveném termínu projít společně změny (online nebo na vašem pracovišti). Možnost zároveň využít k proškolení vašich zaměstnanců na změny (pracovníků laboratoře, interních auditorů).

Komu je audit určen/Cílová skupina: Zavedení změn revidované normy je určeno pro akreditované laboratoře, které chtějí mít jistotu, že jejich dokument bude zpracován dle aktuálních požadavků nebo chtějí využít nezávislý pohled zkušeného lektora.

Cíl kurzu: aktualizovaná Příručka kvality laboratoře, související dokumentace a záznamy

Popis akce: Provedení revize podle vámi zadaných kritérií. Seznámení se změnami v revidované normě.

Program kurzu sestavíme na přání zadavatele podle:

 • rozsahu laboratoře
 • požadavků článků normy
 • požadovaného postupu (revize přímo s Vámi případně v předstihu)
 • počtu zaškolených osob (všechny obdrží certifikát o absolvování kurzu)

Každá akce zahrnuje nejméně:

 • úvodní stručné seznámení lektora s pracovištěm a jeho dokumentací
 • vlastní revizi dokumentu dle domluvy
 • případné zaškolení
 • diskuze/dotazy
 • předání výsledného revidovaného dokumentu

Celková doba revize je závislá na velikosti pracoviště, rozsahu revize a případných zjištěních. Obvykle se jedná o jeden až dva pracovní dny (lze využití kombinovaně – na místě/ online).

Požadavky na zadavatele revize:

V poptávce na provedení revize prosím uveďte základní požadavky:

 • zadání předmětu revize (stručný popis laboratoře)
 • určení kontaktní osoby za laboratoř
 • zájem o zaškolení dalších osob a jejich počet
 • plán revize (v předstihu/společná), na místě či vzdáleným způsobem

Po vyjádření vašeho zájmu o provedení revize vám zašleme cenovou nabídku s návrhem plánu, který můžeme po vzájemné dohodě dále zpřesnit.