Manažer kvality zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2013)

Manažer kvality zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2013)

Individuální kurz sestávající se ze 4 modulů. Po ukončení každého modulu obdrží účastník osvědčení o účasti k aktuálně zrealizované části, následně po ukončení celého kurzu získá certifikát manažera kvality.

Jedná se o tréninkový kurz kombinující online / offline metodu školení.

I. MODUL

 • seznámení s požadavky ČSN EN ISO 15189: 2013
 • požadavky na laboratorní proces (procesy před laboratorním, procesy laboratorního a procesy po laboratorním vyšetření)
 • management rizika, indikátory kvality, akční plán zlepšování
 • verifikace metod napříč doporučeními odborných společností
 • externí / interní kontrola kvality v laboratoři
 • možné nástroje metody k realizaci systému managementu kvality – metody řízení rizik, změnová řízení, řízení neshodné práce / neshod / stížností, nápravná a preventivní opatření
 • příležitosti pro zlepšování
 • řízení dokumentů a záznamů
 • přezkoumání systému managementu kvality
 • požadavky na vedoucí laboratoří, management laboratoře, nestrannost, důvěrnost laboratoře
 • metodické pokyny k akreditaci
 • rozsah: 2 dny

II. MODUL

 • metrologické zabezpečení akreditované laboratoře (legislativní / systémové požadavky na metrologii, kompetence metrologa, vedení metrologických záznamů)
 • rozsah: 1 den

III. MODUL

 • realizace interních auditů v laboratoři
 • vertikální audit v laboratoři
 • školení interních auditorů
 • vedení záznamové dokumentace k internímu auditu
 • výstupy z interních auditů a jejich evidence
 • rozsah: 1 den

IV. MODUL

 • shrnutí klíčových požadavků normy
 • konzultace k případným záznamům laboratoře
 • ukázka i jiných možností vedení systému managementu kvality
 • možnost dohodnutí osobní návštěvy lektorkou ve vaší laboratoři – lze spojit s konzultací konkrétních dokumentů, nácvikem interního auditu, event. dle domluvy
 • rozsah: 1 den

CENA: 16 120 Kč (BEZ DPH)

Pozn.: Kurz je možné absolvovat dle individuálních potřeb účastníka, na základě předem dohodnutých termínů. Není podmínkou absolvovat moduly ihned za sebou. Naopak lze následující modul i částečně využít na dotazy a zhodnocení modulu předchozího.

Pro bližší informace nás nevhájete kontaktovat.