Vedoucí laboratoře / Manažer kvality – základní (online, kat.č. 9914-12)

mapa není k dispozici

Datum a čas
15.09.2022 - 16.09.2022
9:00 - 16:00

Místo konání
online přes MS TEAMs


Informace k MS TEAMs zde.

Typ akce: základní 2 denní kurz pro laboratoře ISO IEC 17025:2018/ISO 15189:2013

Lektor/garant kurzu: Petra Mrkvičková

Cena kurzu (bez DPH): 7 560 Kč / 302 EUR
V ceně kurzovného jsou zahrnuty elektronické učební pomůcky.

Komu je kurz určen/Cílová skupina: Kurz je určen pro začínající manažery kvality či vedoucí laboratoře, kteří se chystají nebo již vykonávají pozici manažera kvality či vedoucího laboratoře v akreditované laboratoři.

Popis kurzu: V průběhu kurzu se budete na praktických příkladech učit zavádět a aplikovat požadavky jednotlivých kapitol v normě ISO IEC 17025/ ISO 15189. Součástí kurzu jsou i praktické ukázky aplikace jednotlivých kapitol. Zároveň je možnost podívat seznámit se se zavedeným systémem managementu kvality v naší laboratoři. Na kurzu se dozvíte, jaké odpovědnosti vám systémové normy přináší, jak systém pravidelně přezkoumávat a hodnotit. Zároveň se dozvíte, jak se efektivně připravovat na externí audit ČIA.  Během kurzu se seznámíte s klíčovými požadavky normy z pohledu vedoucího laboratoře, včetně praktických ukázek jejich aplikace v laboratoři.

Po absolvování kurzu je i možnost budoucích konzultací na našem pracovišti a pomoci se zavedením, zlepšením či zefektivněním vašeho systému managementu kvality.

Program kurzu: požadavky ČS EN ISO/IEC 17025: ČSN EN ISO 15189:2013, základní požadavky na způsobilost zdravotnických, zkušebních či kalibračních laboratoří, struktura systémové dokumentace nezbytná pro akreditaci laboratoře, požadavky na management laboratoře, řízení a měření laboratorních procesů, indikátory kvality, řízení dokumentů a záznamů, řízení neshod, systém nápravných a preventivních opatření, změnové řízení, opatření pro řešení rizik a příležitostí, požadavky na technické zabezpečení laboratoře- prostory a podmínky prostředí, pracovníky laboratoře, validaci, verifikaci  metod. Řízení dat a management informací (software v laboratoři).

Cíl kurzu: Pochopení požadavků norem ISO IEC 17025 a ISO 15189 a základních povinností manažera kvality a vedoucího laboratoře v akreditované laboratoři.

Doporučené znalosti před kurzem: Jde o základní kurz, není třeba mít žádné znalosti týkající se normy ISO IEC 17025/ISO 15189.

Získané znalosti po kurzu: Schopnost orientovat se v normě ISO IEC 17025/ ISO 15189, jak spolupracovat s manažerem kvality při zavádění či udržování systému managementu kvality, jak systém pravidelně hodnotit, jak pracovat s riziky, změnami, řízenou dokumentací, apod.

Ukončení kurzu: účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu

Navazující akce:
9920-10 Vedoucí laboratoře / Manažer kvality pokročilý
9916 Kurz na míru podle požadavků zadavatele
9928 Interní audit laboratoře na pracovišti zadavatele
9917 Individuální konzultace

Bookings

Rezervace jsou uzavřeny.