Manažer kvality – transfúzní služby, krevní banky, plazmacentra (online, kat.č. 9952-3)

mapa není k dispozici

Datum a čas
12.01.2023 - 13.01.2023
9:00 - 16:00

Místo konání
online přes MS TEAMs


Informace k MS TEAMs zde.

Typ akce: základní 2 denní kurz pro kontrolní laboratoře – dle požadavků SVP/GMP

Lektor/garant kurzu: Petra Mrkvičková

Cena kurzu (bez DPH): 7 560 Kč / 302 EUR
V ceně kurzovného jsou zahrnuty i elektronické učební pomůcky.

„Milý synu, tohle všechno se ti otevře, když zvládneš GMP“

Komu je kurz určen/Cílová skupina: Kurz je určen pro manažery či vedoucí kontrolních laboratoří, kteří mají na starosti farmaceutický systém jakosti dle zásad SVP/GMP v oblastech: transfúzní služby, krevní banky a plazmacentra.

Popis kurzu: Výklad požadavků probíhá dle VYR 32. V průběhu kurzu se budete na praktických příkladech učit zavádět a aplikovat požadavky jednotlivých kapitol VYR 32.

Po absolvování kurzu je i možnost budoucích konzultací na našem pracovišti a pomoci se zavedením, zlepšením či zefektivněním vašeho systému.

Program kurzu:

  • seznámení se zásadami Správné Výrobní Praxe (SVP) – VYR 32
  • výtah z legislativních požadavků – zákon o léčivech č.378 / 2007 ve znění pozdějších předpisů, vyhláška o lidské krvi č. 143 / 2008 ve znění pozdějších předpisů
  • požadavky na farmaceutický systém jakosti
  • požadavky na pracovníky, prostory, zařízení, dokumentaci, informační systémy
  • řízení rizik
  • řízení změn
  • externě zajišťované činnosti
  • CAPA systém
  • vnitřní inspekce

Cíl kurzu: pochopení základních požadavků farmaceutického systému jakosti a základních povinností manažera kvality v kontrolní laboratoři

Doporučené znalosti před kurzem: jde o základní kurz, není třeba pokročilá znalost zásad správné výrobní praxe

Získané znalosti po kurzu: schopnost orientovat se v požadavcích farmaceutického systému jakosti, jak systém udržovat v souladu s VYR 32.

Ukončení kurzu: účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu

Navazující akce:
9916 Kurz na míru podle požadavků zadavatele
9928 Interní audit laboratoře na pracovišti zadavatele
9917 Individuální konzultace

Bookings

Rezervace jsou uzavřeny.