Interní auditor – transfúzní služby, krevní banky, plazmacentra (online, kat.č. 9953-3)

mapa není k dispozici

Datum a čas
26.01.2023
9:00 - 16:00

Místo konání
online přes MS TEAMs


Informace k MS TEAMs zde.

Typ akce: praktický základní 1 denní kurz pro kontrolní laboratoře – dle požadavků SVP/GMP v souladu s VYR 32

Lektor/garant kurzu: Petra Mrkvičková

Cena kurzu (bez DPH): 6 380 Kč / 255 EUR
V ceně kurzovného jsou zahrnuty i elektronické učební pomůcky.

„Ano, tady máme GMP už od roku 48“

Komu je kurz určen/Cílová skupina: Kurz je určen začínajícím interním auditorům připravujících se nebo pracujících na pozici interního auditora kontrolní laboratoře v oblastech: transfúzní služby, krevní banky a plazmacentra.

Popis kurzu: Součástí kurzu je výklad požadavků zásad správné výrobní praxe dle VYR 32, základní principy a metody auditování. Během kurzu projdete krok po kroku přípravou na samotný audit, vypracujete si plán auditu, připravíte si základní otázky a způsob vedení rozhovoru s auditovanými a zhodnotíte nálezy z auditů. Zaměříme se i na případný výskyt neshod a způsob vypořádání se s nimi.

Program kurzu:

  • požadavky na farmaceutický systém jakosti z pohledu auditora (zásady SVP v souladu s VYR 32)
  • požadavky na pracovníky, prostory, zařízení, dokumentaci, informační systémy
  • základní pravidla pro řízení rizik, řízení změn, CAPA systém z pohledu auditora
  • proces auditování – příprava na audit, nácvik auditu krok za krokem, vedení záznamů z auditu, důkazy z auditu, vyhodnocení auditu

Cíl kurzu: Osvojení znalostí a dovedností odpovídajících pozici interního auditora kontrolní laboratoře nebo prostřednictvím praktických ukázek nácviků a získání ukázkové dokumentace.

Doporučené znalosti před kurzem: jde o základní kurz, není třeba pokročilá znalost zásad správné výrobní praxe

Získané znalosti po kurzu: základní orientace v požadavcích VYR32, jak se efektivně připravit na audit, jak audit vést a jak sestavit zprávu z auditu.

Ukončení kurzu: účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu

Navazující akce:
9916 Kurz na míru podle požadavků zadavatele
9928 Interní audit laboratoře na pracovišti zadavatele
9917 Individuální konzultace

Bookings

Rezervace jsou uzavřeny.