Interní auditor kontrolní laboratoře – správná výrobní praxe (GMP) (online, kat.č. 9938-4)

mapa není k dispozici

Datum a čas
15.12.2022
9:00 - 16:00

Místo konání
online přes MS TEAMs


Informace k MS TEAMs zde.

Typ akce: základní 2 denní kurz pro kontrolní laboratoře – dle požadavků SVP/GMP

Lektor/garant kurzu: Petra Mrkvičková

Cena kurzu (bez DPH): 9 945 Kč / 398 EUR
V ceně kurzovného jsou zahrnuty i elektronické učební pomůcky.

„Ano, tady máme GMP už od roku 48“

Komu je kurz určen/Cílová skupina: Kurz je určen začínajícím interním auditorům připravujících se nebo pracujících na pozici interního auditora kontrolní laboratoře.

Popis kurzu: Součástí kurzu je výklad požadavků zásad správné výrobní praxe dle VYR 32, základní principy a metody auditování. Během kurzu projdete krok po kroku přípravou na samotný audit, vypracujete si plán auditu, připravíte si základní otázky a způsob vedení rozhovoru s auditovanými a zhodnotíte nálezy z auditů. Zaměříme se i na případný výskyt neshod a způsob vypořádání se s nimi.

Program kurzu: Výklad požadavků kapitol VYR32, základní požadavky na pracovníky v kontrolní laboratoři, zařízení, prostředí, prostory, provádění zkoušek, způsob vedení dokumentace, požadavky na externě zajišťované činnosti, apod. Součástí kurzu je i výklad procesu auditování, metody a způsob provedení auditů, přes plánování, přípravu na audit, vedení otázek, zpracování poznatků z auditu včetně zajištění důkazů a způsob vedení neshod. Součástí kurzu jsou praktické ukázky vedení záznamů při auditu.

Cíl kurzu: Osvojení znalostí a dovedností odpovídajících pozici interního auditora kontrolní laboratoře nebo prostřednictvím praktických ukázek nácviků a získání ukázkové dokumentace.

Doporučené znalosti před kurzem: jde o základní kurz, není třeba pokročilá znalost zásad správné výrobní praxe

Získané znalosti po kurzu: základní orientace v požadavcích VYR32, jak se efektivně připravit na audit, jak audit vést a jak sestavit zprávu z auditu.

Ukončení kurzu: účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu

Navazující akce:
9916 Kurz na míru podle požadavků zadavatele
9928 Interní audit laboratoře na pracovišti zadavatele
9917 Individuální konzultace

Bookings

Rezervace jsou uzavřeny.