Martina Jandová

„Má-li problém řešení, nemá smysl dělat si starosti. Když řešení nemá, starosti nepomohou.“ Dalajláma

Martina je absolventkou Vysoké školy evropský a regionálních studií v oboru Bezpečnostně právní činnost.

Již řadu let se pohybuje ve výrobních organizacích. Začínala jako směnový mistr, kde její náplní práce bylo plánování výroby, průběžné inventury materiálu, vedení docházky zaměstnanců a plánování jejich vzdělávání.

Poté pracovala jako technik kvality a interní auditor – kde se aktivně zapojila do systému řízení kvality v organizaci prováděním interních auditů procesů a výrobků, spolupracovala při řešení reklamací (8D) a vedla školení pracovníků v oblasti kvality. Následně jako Vedoucí zakázek kontroly vedla přijímací pohovory, prováděla hodnocení a školení pracovníků a vedla koordinátory jednotlivých zakázek.

automobilovém průmyslu se pohybuje již od roku 2000 a svoje praktické zkušenosti přenesla v posledních letech i do oblasti poradenství a školení v oblasti systému managementu kvality a bezpečnosti práce. Získala certifikát interního auditora IATF, vedoucího auditora IRCA a je Osobou odborně způsobilou v prevenci rizik.

Její školení jsou vedena praktickým způsobem, kdy upřednostňuje formu praktických příkladů a názorných ukázek. Během své lektorské činnosti si udržuje stálý kontakt s praxí, neboť současně pracuje na pozici Specialista systému managementu kvality v nadnárodní společnosti, kde je její hlavní náplní práce tvorba a správa dokumentace, spolupráce při certifikačních auditech, provádění procesních a výrobkových auditů a LPA auditů.

Získaná osvědčení:

Adaptační proces zaměstnance – 2018
Interní auditor IATF + zkouška – 2017
Kvalifikace auditora procesu VDA 6.3 – 2017
FMEA praktický nácvik – 2017
Statistická regulace procesu – 2016
Analýza systému měření – MSA -2016
Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik – 2016
Lektor odborných kurzů – praktický nácvik – 2014
Manažer BOZP – 2014

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *